درباره ما

موسسه فرهنگی آموزشی شهید علی اصغر سامانی پور از سال ۱۳۸۳ فعالیت فرهنگی و آموزشی خود را در زمینه های آموزش و فرهنگی مختلف آغاز نموده است موسسه با بیش از ۳۰ سال تجربه آموزشی فعالیت مدارس غیر دولتی خود را از سال ۱۳۸۳ شروع نموده و تاکنون در مقاطع و رشته های مختلف موفقیت‌های فراوانی را کسب نموده است.