تماس با ما

مدرسه دخترانه :

    هشتگرد-شهرک ولیعصر-خیابان شهید خرازی-کوچه یاسر

تلفن دخترانه :

  • 02644223181
  • 02644222714
  • 02644225775

مدرسه پسرانه :

هشتگرد-شهرک اداری-خیابان شهید صدوقی

تلفن پسرانه :

  • 02644210600
  • 02644217537
  • 02644217538